Лични данни

Твоите лични данни са 100% защитени.

Ние сме регистриран администратор на лични данни

Компанията има удостоверение за администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с идентификационен №0000087

Scaned_PDF(2)

 

Контакти

Мирослава Вълчанова

тел.:0885/ 74 74 79.

гр.Шумен, бул. Симеон Велики 71

e-mail: evroliiz@abv.bg